Обавештење о упису ученика у 1. разред за школску 2012/2013. годину

  • Пријављивање ученика за упис у први разред и заказивање тестирања обављаће се сваког радног дана у у периоду од 01. априла до 31. маја 2012. године од 08,30 до 18,00 часова, код педагога, психолога или секретара.
  • У први разред уписују се деца која до 31. августа 2012. године пуне 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6 месеци, односно деца рођена од 1. марта 2005. године до 28. фебруара 2006. године.
  • У први разред могу да се упишу, под посебним условима и деца која до 31. августа 2012. године пуне 6 до 6 година и шест месеци, односно деца рођена од 1. марта до 31. августа 2006. године. Пријављивање ове деце обавиће се од 21.05. до 31.05.2012. године, а тестираће се код психолога школе од 01.06.2012. године.
  • У први разред уписују се деца која имају пребивалиште на подручју ОШ "Старина Новак". У складу са просторним могућностима, школа може да упише и дете са подручја друге школе, о чему родитељ подноси писани захтев школи.

Родитељи приликом уписа треба да поднесу следећа документа:

  1. Потврду о лекарском прегледу (оверену од стране школског лекара ДЗ "Др Милутин Ивковић")
  2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, могу и старији од шест месеци)
  3. Потврда о завршеном предшколском програму доставља се по добијању од установе у којој дете похађа предшколски програм.

Свим будућим првацима желимо срећан почетак и пуно успеха!

Унапред се радујемо осмесима којима ћете улепшати нашу школу!