Menu

Списак запослених

Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Влада Вучинић
Помоћник директора Марија Марковић и Маја Заграђанин
Психолог Никола Стевановић
Педагог Ивана Николић
Библиотекар Василије Савић
Секретар Oливера Гавриловић
Шеф рачуноводства Ана Димитријевић
Референт за
финансијско-рачуноводствене послове
Сандра Димитријевић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар/мајстор одржавања Александар Матић
Сервирка Милица Трајковић
Спремачица Сузана Глигоријевић
Славица Тодоровић
Зорица Милошевић
Славица Николић
Светлана Здравковић
Јасмина Дрљача
Валентина Ђорђевић
Свјетлана Броћета
Милица Трајковић
Драгица Милоњић
Драгана Стојменовић

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик/грађанско васпитање Радинка Бановац
мр Драгана Лончаревић
Наташа Мугоша
Станислава Бранковић
Марија Марковић
Енглески језик Александра Куртеш
Анђелка Бојовић
Нинослава Касалица
Јелена Станковић
Немачки језик Марина Стојановић
Видак Вулић
Географија мр Сања Топаловић
Слађана Миливојевић
Историја Милош Пекић
Мања Милиновић
Математика Маја Заграђанин
Весна Банић (замена Бојана Павловић)
Милена Марковић (замена Марија Тадић)
Милена Марковић (замена Предраг Илић)
Хемија Светлана Јоцић
Физика Ивана Симеуновић
Биологија Данијела Јукић
Биљана Ђурђевић
Техника и технологија Весна Поповић
Борис Ивановић
Саша Шипка
Информатика и рачунарство Душица Чича
Саша Шипка
Ликовна култура Ксенија Барић
Синиша Зековић
Музичка култура Катарина Рибић
Миљана Перић
Физичко и здравствено васпитање Срђан Живковић
Драгана Мијатовић
Иван Вукајловић
Ивана Љиљанић
Предраг Дабетић
Верска настава Марија Тодоровић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставник/наставница разредне наставе Марина Јовановић
Слађана Ђуричић
Снежана Павловић
Марија Јерковић
Андријана Митровић
Биљана Радаковић
Жељка Ђокић
Сњежана Ћивша
Даринка Танасковић
Марија Михаиловић
Драгана Бабић
Младенка Башић
Јелена Јовановић
Катарина Урошевић
Стефан Димитријевић
Невена Радановић
Весна Ћехић
Јована Вељовић
Љиљана Милошевић
Aна Зорић
Александра Петровић
Александра Мијановић
Наставници разредне наставе, по уговору о обављању привремених и повремених послова (боравак 3. и 4. разреда) Сања Миленковић
Драгица Тодорић
Миљана Митровић
Снежана Петковић