Тим за Музеј школе

  • Милош Пекић
  • Иван Величковић
  • Мања Милиновић
  • Влада Вучинић
  • Василије Савић