Извештај са другог ТИПО састанка

У петак, 6.12.2013. године у ОШ "Старина Новак" одржан је други састанак тимова за професионалну оријентацију на општини Палилула. Позиву да присуствују састанку одазвало се девет школа: ОШ "Ослободиоци Београда", ОШ "Васа Пелагић", ОШ "Јован Цвијић", ОШ "Олга Петров", ОШ "Јован Ристић", ОШ "Стеван Сремац", ОШ "Зага Маливук", ОШ "Старина Новак".

Пре почетка састанка представници школа (по два ученика, представника Вршњачког тима, са својим наставницима) учествовали су у договореној заједничког активности – представљању свог Кутка за професионалну оријентацију. Из онога што је презентовано лако се може закључити да су се сви врло потрудили да у својим школама пронађу простор и посвете га професионалној оријентацији.

Представници школа такoђе су разменили информације о томе шта је у школама реализовано у првом полугодишту, а у оквиру ПО.

Договорене су и конкретне размене постигнућа. Тако је неколико школа изразило жељу да од ОШ "Старина Новак" преузме сценарио за "Стилове васпитања" који су изведени на родитељским састанцима VIII разреда. Исто тако договорено је да се школе међусобно обавештавају уколико организују неку активност (трибине, гостовање експерата) и да исту посете и заинтересовани ученици других школа.

У другом делу састанка било је говора о берзи и календару услуга, њиховој реализацији и међусобној комуникацији.

Руководилац ТиПО, психолог Јелисавета Вилотић, дала је обавештење о ПОИС-у и о утврђивању календара активности.

Наташа Мугоша
Координатор Тима за ПО ОШ "Старина Новак"