Припремно школско саветовање ОШ "Старина Новак"

27.08.2015. Шупља Стена

У оквиру стручног усавршавања на нивоу установе, ОШ "Старина Новак" организовала је 27. августа 2015. Припремно школско саветовање 2015. у СРОЦ Шупља Стена на Авали. Циљ саветовања је био припрема наставног кадра за успешан почетак нове школске године, а у складу са чињеницом да је законодавац прописао читав низ нових одредби које се примењују од 2015/16. школске године. Како успех реализације наставног процеса зависи од познавања ових прописа саветовање има за циљ да на њих скрене пажњу.

Саветовања је обрадило следеће актуелне теме:

 1. Правни елементи у процедури утврђивања успеха ученика и изрицању васпитних и дисциплинских мера
  излагање секретара школе Оливере Гавриловић
 2. Попуњавање педагошке документације излагање секретара школе Оливере Гавриловић
 3. Радио новак у настави ОШ "Старина Новак"
  излагање уредника радија Василија Савића и музичког уредника радија Бојана Сарића
 4. Значај стручног сарадника за музеј школе у настави ОШ "Старина Новак"
  излагање руководиоца Тима за Музеј Милоша Пекића
 5. Препознавање родитељског презаштићивања деце и нефизичког злостављања
  излагање школског психолога Слађане Луковић
 6. Нове могућности у реализацији наставе које пружа новоинсталирани сервер ОШ "Старина Новак"