Ученички парламент

Приликом доношења одлука које се тичу ученика школе Школски одбор доноси одлуке које су најбоље по децу, али често се не чују жеље и мишљења ученика. Зато је у циљу остваривања што већег учешћа ученика у целокупном раду и животу школе основан Ученички парламент.

Чланови Ученичког парламента (по два ученика из сваког одељења VII и VIII разреда) заједно са координатором из наставног кадра на договореним седницама, у име најбољег интереса свих ученика у школи, демократским путем расправљају,дају мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору школе, о правилима понашања у школи, организацији различитх активности за ученике и истовремено покрећу разне акције за побољшање живота и рада у школи.

Добробити од оснивања Ђачког парламента су велике, од прихватања права и одговорности, уважавања личности ученика, свестраног развоја ученика, искуства тимског рада, веће информисаности свих ученика школе, могућности утицаја на одлуке битне за ученике до повећања квалитета сарадње између ученика и наставника и већег задовољства радом и животом у школи.

Чланови ученичког парламента за школску 2014/15. годину

Одељење Име и презиме Одељење Име и презиме
7-1 Матија Минић и Лазар Парежанин 8-1 Димитрије Парезановић и Лука Хрубик
7-2 Небојша Гајић и Мања Јеловац 8-2 Филип Симић и Анђела Стојковић
7-3 Михаило Алексић и Стефанија Брчић 8-3 Филип Костић и Каја Недељковић
7-4 Ђорђе Марић и Петар Вукадиновић 8-4 Jана Орландић и Јован Петровић
Координатор - Видак Вулић

Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2013/14. годину